Mitä konversio-optimointi tarkoittaa?

CRO eli konversio-optimointi tarkoittaa verkkosivujen tehokkuuden parantamista. Verkkosivujen tehokkuutta mitataan konversioasteella (%), joka lasketaan jakamalla tapahtuneet konversiot verkkosivujen kävijöiden kokonaismäärällä. Konversioastetta pyritään nostamaan optimoimalla sivuja strategisin ja visuaalisin keinoin. Saatat ehkä pohtia, mitä konversio oikein tarkoittaa? Konversio tarkoittaa jonkin sivustolle asetetun tavoitteen tapahtumista, kuten uutiskirjeen tilaaminen tai oston tapahtuminen. Tavoitteita voi olla useita, mutta päätavoite on kuitenkin muuttaa sivuston vierailijat maksaviksi asiakkaiksi.

Konversio-optimointi on järkevää, sillä se ei vain kasvata tuottoasi, vaan myös parantaa digitaalista asiakaskokemusta ja näin ollen asiakastyytyväisyyttä. Kuten missä tahansa toimivassa yrityksessä, palvelupolku, jonka asiakas kulkee, on mietitty alusta loppuun. Niin pitäisi olla myös verkossa. Hyvien verkkosivujen tulisikin olla sellaiset, että ne osaavat palvella jokaista asiakasta lähes yhtä hyvin, kuin kivijalkaliikkeessäkin. Tämä ei tietenkään ole täysin mahdollista, mutta nykyteknologian avulla pääsemme jo hyvin lähelle sitä.

Konversio-optimoinnin prosessi

Nyt mietit varmaan, mistä aloittaa? Koko prosessi starttaa olemassa olevan datan analysoinnista. Tärkeitä havaintoja ovat mm. sivuston vierailijoiden määrä, vierailujen ajankohdat, tiettyjen kohderyhmien havaitseminen, suosituimmat laskeutumissivut, siirtymät sivulta toiselle, sivuilla vietetty aika ja sivuilta poistumiset. Jos sinulla ei ole käytössä dataa keräävää alustaa, joka seuraa verkkosivujesi liikennettä (kuten Google Analytics), suosittelen lämpimästi sellaisen hankkimista.

Seuraavaksi on tutkittava, mistä tietyt analysointivaiheessa tehdyt havainnot johtuvat. Tärkeimpänä on pyrkiä ymmärtämään, mitkä seikat saavat asiakkaat poistumaan sivuilta. Tämä vaihe vaatii usein raakaa tutkimustyötä, mutta tärkeimpänä on käydä mahdollisimman paljon hedelmällistä keskustelua asiakkaiden kanssa.

Tutkimusvaiheen jälkeen tuloksista muodostetaan näkemyksiä ja johtopäätöksiä. Johtopäätösten kautta muodostuneiden toimenpiteiden toteuttamiskelpoisuutta arvioidaan yrityksen tavoitteiden ja resurssien mukaisesti. Näiden tietojen perusteella päätetään, mitkä muutokset verkkosivuille on mahdollista toteuttaa.

Seuraavaksi muodostetaan strateginen suunnitelma, sisältäen ostopolun ja verkkosivuille tehtävien lisäyksien ja muutosten suunnittelemisen. Voi olla, että suunnitelma vaatii huomattaviakin muutoksia, jotka ovat hyvin aikaa vieviä. Esimerkiksi, on todennäköistä, että verkkosivujen rakenne ja visuaalinen ilme tulisi osittain tai kokonaan muuttaa. Mikäli näin on, on suositeltavaa, että käytät apunasi digitaalisen asiakaskokemuksen suunniteluun erikoistunutta ammattilaista (UI/UX-suunnittelijaa).

Toteuttamisvaiheessa sivuille tehdään suunnitellut muutokset kokeillen useita eri tekniikoita. Suunnitellut muutokset olisi hyvä toteuttaa konversio-optimointiin erikoistuneen asiantuntijan ja verkkosivujen rakentajan kanssa yhteistyössä, jotta tulokset olisivat mahdollisimman tehokkaita ja luotettavia.

Sivustolle tehtäviä kokeiluja A/B testataan, jotta saadaan selville tehokkaimmat keinot nostaa konversioastetta. Sivuille olisi hyvä esimerkiksi luoda useita eri laskeutumissivuja, joiden rakenne vaihtelee, lisätä myyviä ja vakuuttavia elementtejä, käyttää erilaisia viestejä kiinnostuksen herättämiseksi ja lopuksi testata mitkä keinot toimivat parhaiten.

Konversioastetta tulee seurata tiiviisti ja sivustoa tulisi jatkuvasti kehittää.

Toivottavasti koit artikkelin hyödylliseksi. Muista käydä kommentoimassa! Vastaan myös mielelläni kaikkiin mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin.

 

Elisa Juntunen