Graphica creativa -triennaalin markkinointi Jyväskylän taidemuseolle

Jyväskylän taidemuseon järjestämä Graphica Creativa -triennaali (2022) esitteli laajasti kansainvälistä taidegrafiikkaa ja Superluova toteutti triennaalin markkinoinnin sosiaalisen median kanavissa ja hakukoneissa.

Kampanjan kuvaus

Kampanja alkoi tavoitteiden määrittelyllä, joka antoi raamit kampanjan strategiselle suunnittelulle. Näyttelylle asetettiin tavoitteeksi 10 000 kävijää ja tapahtuman luonne ja kohderyhmät huomioiden mainonnan kanaviksi valikoituivat Facebook, Instagram ja Google. 

Strategisen suunnittelun jälkeen Superluova suunnitteli mainosmateriaalit ja niiden viestit mahdollisimman kohderyhmää puhutteleviksi ja kiinnostaviksi. 

Kaikki mainosmateriaalit suunniteltiin myös mahdollisimman saavutettaviksi saavutettavuuskriteerien ja graafisen suunnittelun lainalaisuuksien mukaan. Mainosmateriaalit toteutettiin Adoben ohjelmistoilla. Tässä kampanjassa luotiin useita bannereita Adobe Illustarator -työkalulla ja yksi animaatiomainos Adobe After Effects -työkalulla. 

Googlessa päädyttiin hyödyntämään pääasiassa haku-kampanjaa ja responsiivisia hakumainoksia, joissa eri elementit vaihtelivat tehokkuuden ja osuvuuden mukaan.

Mainostyyppejä ja -materiaaleja sekä copyja luotiin useita erilaisia, joita tehokkuuden mukaan kontrolloitiin koko kampanjan ajan. 

Facebookissa ja Instagramissa CTR-prosentin tavoitteeksi asetettiin  2.1% ja Googlessa 8%.

Kampanjan tulokset

Näyttelylle asetettu kävijätavoite saavutettiin ja ylitettiin roimasti. Näyttely keräsi yhteensä 13 684 kävijää.

Facebook ja Instagram -mainokset saivat 593 401 näyttökertaa, mikä ylitti budjettiin nähden tavoitellut tulokset yli 5-kertaisesti. Tulokset mahdollisti mainosten saavuttama kiinnostus ja suosio. Mainoksia jaettiin, kommentoitiin ja niihin reagoitiin somessa paljon, mikä auttoi mainoksia näkymään maksetun mainonnan lisäksi orgaanisesti ympäri Suomea.

Some-mainonnan CTR oli 1,86%. Tulos ei ollut niin korkea kuin tavoiteltiin, mutta näyttökertojen moninkertaistuminen jakojen seurauksena on mahdollisesti vaikuttanut CTR:ään ja siksi vääristää tulosta. Yhden klikkauksen hinta oli 0,18€.

Google-mainonnalle asetettu CTR-prosentin tavoite ylitettiin todella huikealla tuloksella. Lopullinen CTR mainoksille oli 21,71%. Mainokset keräsivät yli 7200 näyttökertaa. Yhden klikkauksen hinta oli 0,38€.

 

Yli 5 x enemmän näyttökertoja kuin normaalisti

Facebook ja Instagram -mainokset saivat yli 500 000 näyttökertaa, mikä ylitti budjettiin nähden tavoitellut tulokset yli 5-kertaisesti.

Kuka on Superlova?

Superluova on yhden naisen yritys, jonka tavoitteena on auttaa pääasiassa museo- ja kulttuurialan toimijoita tekemään markkinointia tavoitteellisemmin ja strategisemmin sekä luomaan kulttuurista houkuttelevampaa ja jokaisen ihmisen arkipäivään kuuluvaa aktiviteettia. 

Nimeni on Elisa Juntunen ja olen markkinoinnin asiantuntija. Olen toteuttanut tuloksellista markkinointia vuodesta 2022, mutta ennen markkinoinnin ja mainonnan pariin siirtymistä olen valmistunut tradenomiksi, opiskellut taidehistoriaa ja taidekasvatusta, käynyt museologian perusopinnot ja samalla tehnyt toiminimen kautta graafisen suunnittelun toteutuksia eri yrityksille. Nyttemmin olen valmistumassa kauppatieteiden maisteriksi opintosuuntana markkinointi.

Ennen täysipäiväiseksi yrittäjäksi siirtymistä työskentelin useissa erilaisissa tehtävissä markkinoinnin parissa. Mm. vuosina 2021-2022 työskentelin Jyväskyän kaupungin museopalveluilla markkinoinnin asiantuntijana. Työkokemus on auttanut minua hahmottamaan millaisia vaatimuksia ja lainalaisuuksia eri aloihin kuuluu. Tärkeimpänä, ymmärrän syvällisesti miten kulttuurialan markkinointi toimii. Vaikka tavoitteenani on olla kulttuurialan markkinoinnin asiantuntija, olen toteuttanut tuloksellisesti myös muiden toimijoiden markkinointia ja toteutan mielelläni projekteja myös muille toimijoille.